Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000140/2015

Předložené texty :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Rozpravy :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 2. prosince 2015 - Brusel

17. Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000140/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes rozvinul otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri a Sylvia-Yvonne Kaufmann, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí