Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000140/2015

Esitatud tekstid :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Arutelud :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 2. detsember 2015 - Brüssel

17. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri ja Sylvia-Yvonne Kaufmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika