Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2935(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000140/2015

Ingediende teksten :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debatten :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 2 december 2015 - Brussel

17. De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes licht de vraag toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri en Sylvia-Yvonne Kaufmann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid