Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000140/2015

Texte depuse :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Dezbateri :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 2 decembrie 2015 - Bruxelles

17. Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri și Sylvia-Yvonne Kaufmann, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate