Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000140/2015

Predkladané texty :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Rozpravy :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel

17. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015) , ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri a Sylvia-Yvonne Kaufmann, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia