Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2728(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000108/2015

Внесени текстове :

O-000108/2015 (B8-1111/2015)

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 18
CRE 02/12/2015 - 18

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.14
CRE 17/12/2015 - 9.14

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел

18. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000108/2015) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Опазване на националния парк "Вирунга" в Демократична република Конго (ДРК) (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Paavo Väyrynen (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Janusz Korwin-Mikke и Ignazio Corrao.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност