Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000108/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000108/2015 (B8-1111/2015)

Συζήτηση :

PV 02/12/2015 - 18
CRE 02/12/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.14
CRE 17/12/2015 - 9.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

18. Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000108/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Ο Paavo Väyrynen (αναπλ. της συντάκτριας) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Janusz Korwin-Mikke και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου