Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 december 2015 - Brussel

19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
CRE

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Jiří Pospíšil, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Paul Brannen, Miguel Viegas en Siôn Simon.

Juridische mededeling - Privacybeleid