Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Ред на работа
 9.Среща на високо равнище ЕС - Турция (разискване)
 10.Решение, прието във връзка с пакета за кръговата икономика (разискване)
 11.Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (разискване)
 12.Устойчива градска мобилност (разискване)
 13.Време за гласуване
  13.1.Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата (гласуване)
  13.2.Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления (гласуване)
  13.3.Споразумение между ЕС и Лихтенщайн относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  13.4.Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (гласуване)
  13.5.Устойчива градска мобилност (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Изпълнение и наследство от Европейската година за развитие (разискване)
 16.Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (разискване)
 17.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (разискване)
 18.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Обяснениe на вот
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 22.График на следващите заседания
 23.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления
Протокол (195 kb) Списък на присъствалите (59 kb)    Поименни гласувания (1838 kb) Приложение 1 (2 kb) 
 
Протокол (211 kb) Списък на присъствалите (35 kb) Резултати от различните гласувания (26 kb) Поименни гласувания (68 kb)    
 
Протокол (281 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Резултати от различните гласувания (518 kb) Поименни гласувания (1769 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност