Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 2 grudnia 2015 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Składanie dokumentów
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Porządek obrad
 9.Szczyt UE-Turcja (debata)
 10.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (debata)
 11.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego Frontexu (debata)
 12.Zrównoważona mobilność w miastach (debata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Powołanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach oraz określenia jej kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (głosowanie)
  
13.2.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego (głosowanie)
  
13.3.Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.4.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczącego Frontexu (głosowanie)
  
13.5.Zrównoważona mobilność w miastach (głosowanie)
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wdrażanie i dziedzictwo Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (debata)
 16.Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (debata)
 17.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (debata)
 18.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 22.Kalendarz następnych posiedzeń
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego
Protokół (171 kb) Lista obecności (59 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1838 kb) Załącznik 1 (2 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (26 kb) Wyniki głosowań imiennych (67 kb)    
 
Protokół (263 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (517 kb) Wyniki głosowań imiennych (1686 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności