Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 2. december 2015 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Razpored dela
 9.Vrh EU - Turčija (razprava)
 10.Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu (razprava)
 11.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (razprava)
 12.Trajnostna mobilnost v mestih (razprava)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)
  13.2.Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča (glasovanje)
  13.3.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.4.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (glasovanje)
  13.5.Trajnostna mobilnost v mestih (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj (razprava)
 16.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (razprava)
 17.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (razprava)
 18.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 22.Datum naslednjih sej
 23.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča
Zapisnik (168 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Poimensko glasovanje (1838 kb) Priloga 1 (2 kb) 
 
Zapisnik (202 kb) Seznam navzočih (35 kb) Izidi glasovanja (24 kb) Poimensko glasovanje (68 kb)    
 
Zapisnik (247 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanja (501 kb) Poimensko glasovanje (1751 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov