Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. decembra 2015 - Štrasburg

11. Program práce
CRE

Predseda uviedol, že požiadal politické skupiny, aby vzhľadom na článok 175 rokovacieho poriadku znížili počet predložených pozmeňujúcich návrhov na plenárnej schôdzi k správe Gróbarczyk, o ktorej sa má hlasovať v utorok (bod 27 PDOJ), a vyzval politické skupiny, aby zvážili možnosť ďalšieho zníženia počtu hlasovaní po častiach a oddelených hlasovaní.

Vystúpili títo poslanci: Claude Turmes a Barbara Kappel k tej istej veci.

Bol rozdaný konečný návrh programu prebiehajúcej schôdze (PE 573.461/PDOJ). Nebola navrhnutá žiadna zmena.

Týmto bol stanovený program schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia