Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2108(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0330/2015

Forhandlinger :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0445

Protokol
Mandag den 14. december 2015 - Strasbourg

12. På vej til en europæisk energiunion - Europas elnet gøres klar til 2020 (forhandling)
CRE

Betænkning om på vej mod en europæisk energiunion [2015/2113(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Betænkning om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % – Europas elnet gøres klar til 2020 [2015/2108(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský (for ordføreren) forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Peter Eriksson forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Ana Gomes (ordfører for udtalelse fra AFET), Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), András Gyürk for PPE-Gruppen, Flavio Zanonato for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini og Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Kappel, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zoltán Balczó, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Bendt Bendtsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche og Jadwiga Wiśniewska.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Eriksson, Jeppe Kofod, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel og Julie Ward.

Talere: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský og Peter Eriksson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.21 i protokollen af 15.12.2015 og punkt 4.22 i protokollen af 15.12.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik