Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2108(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0330/2015

Arutelud :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0445

Protokoll
Esmaspäev, 14. detsember 2015 - Strasbourg

12. Euroopa energialiidu suunas - Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (arutelu)
CRE

Raport Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta [2015/2113(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Raport elektri 10 % ühendatuse eesmärgi saavutamise ja Euroopa elektrivõrgu tugevdamise kohta 2020. aastaks [2015/2108(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Raportööri asendaja Evžen Tošenovský tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Peter Eriksson tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ana Gomes (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), András Gyürk fraktsiooni PPE nimel, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Maria Grapini ja Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Kappel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zoltán Balczó, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Béla Kovács (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bendt Bendtsen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche ja Jadwiga Wiśniewska.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Eriksson, Jeppe Kofod, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel ja Julie Ward.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský ja Peter Eriksson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2015 protokollipunkt 4.21 ja 15.12.2015 protokollipunkt 4.22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika