Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2108(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0330/2015

Keskustelut :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0445

Pöytäkirja
Maanantai 14. joulukuuta 2015 - Strasbourg

12. Kohti Euroopan energiaunionia - Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (keskustelu)
CRE

Mietintö aiheesta "Kohti Euroopan energiaunionia" [2015/2113(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Mietintö sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja Euroopan sähköverkon parantamisesta vuoteen 2020 mennessä [2015/2108(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Laatijan sijainen Evžen Tošenovský esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Peter Eriksson esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Kappel, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Bendt Bendtsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche ja Jadwiga Wiśniewska.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner ja Krišjānis Kariņš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský ja Peter Eriksson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.21 ja istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö