Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2108(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0330/2015

Debatai :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0445

Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

12. Europos energetikos sąjungos kūrimas - Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo [2015/2113(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Pranešimas „Siekiant elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas“ [2015/2108(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Peter Eriksson pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ana Gomes (AFET komiteto nuomonės referentė), Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), András Gyürk PPE frakcijos vardu, Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jude Kirton-Darling), Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Grapini ir Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Kappel), Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zoltán Balczó), Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Béla Kovács, , nepriklausomas Parlamento narys, Bendt Bendtsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Milan Zver), Soledad Cabezón Ruiz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche ir Jadwiga Wiśniewska.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Jeppe Kofod (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel ir Julie Ward.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský ir Peter Eriksson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.21 punktas ir 2015 12 15 protokolo 4.22 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika