Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2108(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0330/2015

Debatten :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0445

Notulen
Maandag 14 december 2015 - Straatsburg

12. Op weg naar een Europese energie-unie - Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (debat)
CRE

Verslag "Op weg naar een Europese energie-unie" [2015/2113(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Verslag over het bereiken van het streefcijfer van 10 % voor de interconnectie van elektriciteit – het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 [2015/2108(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Peter Eriksson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), András Gyürk, namens de PPE-Fractie, Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Maria Grapini en Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Kappel, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zoltán Balczó, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Béla Kovács, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche en Jadwiga Wiśniewska.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Eriksson, Jeppe Kofod, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský en Peter Eriksson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.21 van de notulen van 15.12.2015 en punt 4.22 van de notulen van 15.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid