Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2108(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0330/2015

Dezbateri :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0445

Proces-verbal
Luni, 14 decembrie 2015 - Strasbourg

12. Către o uniune europeană a energiei - Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la „Către o uniune europeană a energiei” [2015/2113(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Raport referitor la realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% – Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 [2015/2108(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Peter Eriksson a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ana Gomes (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), András Gyürk, în numele Grupului PPE, Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini și Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Kappel, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zoltán Balczó, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Béla Kovács, neafiliat, Bendt Bendtsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche și Jadwiga Wiśniewska.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Eriksson, Jeppe Kofod, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner și Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel și Julie Ward.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský și Peter Eriksson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.21 al PV din 15.12.2015 și punctul 4.22 al PV din 15.12.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate