Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0330/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0445

Zápisnica
Pondelok, 14. decembra 2015 - Štrasburg

12. Na ceste k európskej energetickej únii - Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (rozprava)
CRE

Správa k téme Na ceste k európskej energetickej únii [2015/2113(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Správa o dosiahnutí miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % – Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 [2015/2108(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, v zastúpení spravodajcu, uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Peter Eriksson uviedol správu

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), András Gyürk v mene skupiny PPE, Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Grapini a Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Kappel, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zoltán Balczó, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Béla Kovács – nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche a Jadwiga Wiśniewska.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Eriksson, Jeppe Kofod, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel a Julie Ward.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský a Peter Eriksson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.21 zápisnice zo dňa 15.12.2015 a bod 4.22 zápisnice zo dňa 15.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia