Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0088(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0354/2015

Разисквания :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0439

Протокол
Понеделник, 14 декември 2015 г. - Страсбург

13. Търговска марка на ЕС ***II - Законодателства на държавите членки относно търговските марки ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström представи препоръките за второ четене.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Tadeusz Zwiefka, който изрази съжаление, че заседание на комисията JURI е било планирано по времето на разискването (Председателят прие за сведение), Victor Negrescu и Ангел Джамбазки.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Cecilia Wikström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.16 от протокола от 15.12.2015 г и точка 4.17 от протокола от 15.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност