Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0088(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0354/2015

Arutelud :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0439

Protokoll
Esmaspäev, 14. detsember 2015 - Strasbourg

13. ELi kaubamärk ***II - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***II (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström esitas soovitused teisele lugemisele.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Tadeusz Zwiefka, kes väljendas kahetsust, et JURI-komisjoni koosolek oli kavandatud selle aruteluga samale ajale (juhataja võttis selle teadmiseks), Victor Negrescu ja Angel Dzhambazki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Cecilia Wikström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2015 protokollipunkt 4.16 ja 15.12.2015 protokollipunkt 4.17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika