Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0088(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0354/2015

Keskustelut :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0439

Pöytäkirja
Maanantai 14. joulukuuta 2015 - Strasbourg

13. EU-tavaramerkki ***II - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström esitteli suositukset toiseen käsittelyyn.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, joka piti valitettavana, että JURI-valiokunnan kokous on samaan aikaan kuin tämä keskustelu (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Victor Negrescu ja Angel Dzhambazki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.16 ja istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö