Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0088(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0354/2015

Debatten :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0439

Notulen
Maandag 14 december 2015 - Straatsburg

13. EU-merk ***II - Merkenrecht van de lidstaten ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström licht de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Tadeusz Zwiefka, die betreurt dat tegelijkertijd met dit debat een vergadering van de Commissie JURI plaatsvindt (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Victor Negrescu en Angel Dzhambazki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Cecilia Wikström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.16 van de notulen van 15.12.2015 en punt 4.17 van de notulen van 15.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid