Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0088(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0354/2015

Dezbateri :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0439

Proces-verbal
Luni, 14 decembrie 2015 - Strasbourg

13. Marca UE ***II - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***II (dezbatere)
Stenograma

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström a prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Tadeusz Zwiefka, care și-a exprimat regretul că o reuniune a comisiei JURI a fost programată în același timp cu această dezbatere (Preșdintele a luat act de această chestiune.), Victor Negrescu și Angel Dzhambazki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Cecilia Wikström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.16 al PV din 15.12.2015 și punctul 4.17 al PV din 15.12.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate