Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0354/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0439

Protokoll
Måndagen den 14 december 2015 - Strasbourg

13. Gemenskapsvarumärken ***II - Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström presenterade andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Tadeusz Zwiefka, som beklagade att ett sammanträde med JURI-utskottet hade planlagts på samma tid som denna debatt (Talmannen noterade detta.), Victor Negrescu och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Cecilia Wikström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.16 i protokollet av den 15.12.2015 och punkt 4.17 i protokollet av den 15.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy