Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3006(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1365/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1365/2015

Keskustelut :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0456

Pöytäkirja
Maanantai 14. joulukuuta 2015 - Strasbourg

15. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (keskustelu)
CRE

Päätöslauselmaesitys 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bart Staes

Bart Staes esitteli päätöslauselmaesityksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, György Hölvényi ja Susanne Melior.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö