Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1365/2015

Ingivna texter :

B8-1365/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0456

Protokoll
Måndagen den 14 december 2015 - Strasbourg

15. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (debatt)
CRE

Förslag till resolution om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bart Staes

Bart Staes redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, György Hölvényi och Susanne Melior.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Bronis Ropė.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 16.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy