Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2042(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0331/2015

Ingivna texter :

A8-0331/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 16
CRE 14/12/2015 - 16

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0446

Protokoll
Måndagen den 14 december 2015 - Strasbourg

16. Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter [2015/2042(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från CONT-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Romana Tomc för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Deirdre Clune och Elena Gentile

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Sven Schulze.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.23 i protokollet av den 15.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy