Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 6.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση - Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (συζήτηση)
 13.Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II - Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (συζήτηση)
 14.Προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 15.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου NK603xT25 (συζήτηση)
 16.Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (συζήτηση)
 17.Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Αίτηση έγκρισης
 21.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Σύσταση «επενδύοντας στα παιδιά» (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Παράρτημα 1 (15 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (279 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου