Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 14. detsember 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Volituste kontrollimine
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 6.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Esitatud dokumendid
 11.Tööplaan
 12.Euroopa energialiidu suunas - Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (arutelu)
 13.ELi kaubamärk ***II - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***II (arutelu)
 14.Terrorismiohvrite kaitse (arutelu)
 15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (arutelu)
 16.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (arutelu)
 17.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö (lühiettekanne)
 18.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Loataotlus
 21.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Lastesse investeerimine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (160 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 1 lisa (12 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb)    
 
Protokoll (254 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika