Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 6.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.W kierunku europejskiej unii energetycznej - Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (debata)
 13.Unijny znak towarowy ***II - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***II (debata)
 14.Ochrona ofiar terroryzmu (debata)
 15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (debata)
 16.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (debata)
 17.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (krótka prezentacja)
 18.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Wniosek o zezwolenie
 21.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Inwestowanie w dzieci (oświadczenie pisemne)
Protokół (164 kb) Lista obecności (57 kb) Załącznik 1 (13 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (36 kb)    
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (61 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności