Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 14. decembra 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 6.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Predloženie dokumentov
 11.Program práce
 12.Na ceste k európskej energetickej únii - Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (rozprava)
 13.Ochranná známka EÚ ***II - Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***II (rozprava)
 14.Ochrana obetí terorizmu (rozprava)
 15.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 (rozprava)
 16.Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (rozprava)
 17.Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (stručná prezentácia)
 18.Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Žiadosť o schválenie
 21.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Investovanie do detí (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (57 kb) Príloha 1 (12 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (35 kb)    
 
Zápisnica (267 kb) Prezenčná listina (62 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia