Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2936(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Forhandlinger :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.8

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg

3. Henstilling til Euroområdet - Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Henstilling til Euroområdet (2015/3020(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2015) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Formanden afgav en kort erklæring som indledning på forhandlingen.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem (formand for Eurogruppen).

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Gérard Deprez,om den forige talers indlæg, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgi Pirinski, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem.

Talere: Esther de Lange, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, og Jakob von Weizsäcker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen og Cora van Nieuwenhuizen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova og Burkhard Balz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Roberto Gualtieri, for ECON, om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik