Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Arutelud :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg

3. Soovitus euroala kohta - Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Soovitus euroala kohta (2015/3020(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2015), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel komisjonile: Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem (eurorühma esimees).

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Roberto Gualtieri esitas küsimuse.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez eelnenud sõnavõtja sõnavõtu kohta, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgi Pirinski, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem.

Sõna võtsid Esther de Lange, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pervenche Berès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, ja Jakob von Weizsäcker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer.

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ja Cora van Nieuwenhuizen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ja Burkhard Balz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberto Gualtieri, ECON komisjoni nimel, Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015protokoll punkt 9.8.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika