Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Keskustelut :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg

3. Euroaluetta koskeva suositus - Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Euroaluetta koskeva suositus (2015/3020(RSP))

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2015): Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Jeroen Dijsselbloem (euroryhmän puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Roberto Gualtieri esitteli kysymyksen.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez edellisen puhujan puheenvuorosta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgi Pirinski, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos.

Jeroen Dijsselbloem käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esther de Lange, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès ja Jakob von Weizsäcker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer.

Jeroen Dijsselbloem käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ja Cora van Nieuwenhuizen.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ja Burkhard Balz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ja Liisa Jaakonsaari.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö