Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2936(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Viták :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Szavazatok :

PV 17/12/2015 - 9.8

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2015. december 15., Kedd - Strasbourg

3. Az euróövezetre vonatkozó ajánlás – Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az euróövezetre vonatkozó ajánlás (2015/3020(RSP))

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000152/2015) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jeroen Dijsselbloem (az eurócsoport elnöke).

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Roberto Gualtieri kifejti a kérdést.

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, az előző felszólalással kapcsolatban, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgi Pirinski, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független.

Felszólal Jeroen Dijsselbloem.

Felszólal: Esther de Lange, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Morvai Krisztina, Theodor Dumitru Stolojan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, és Jakob von Weizsäcker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer.

Felszólal: Jeroen Dijsselbloem.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen és Cora van Nieuwenhuizen.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova és Burkhard Balz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat