Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2936(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debatai :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.8

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras

3. Euro zonos rekomendacija - Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Euro zonos rekomendacija (2015/3020(RSP))

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000152/2015), kurį pateikė Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu Komisijai: Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, pristatydamas diskusiją.

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupės pirmininkas).

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Roberto Gualtieri pristatė klausimą.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Elżbieta Fotyga), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez dėl prieš tai kalbėjusio nario kalbos, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgi Pirinski), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem.

Kalbėjo: Esther de Lange (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Pervenche Berès, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Notis Marias, Michael Theurer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pervenche Berès) ir Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer).

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ir Cora van Nieuwenhuizen.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ir Burkhard Balz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu – dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.8 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika