Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2936(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debates :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Balsojumi :

PV 17/12/2015 - 9.8

Pieņemtie teksti :


Protokols
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra

3. Eurozonai adresētais ieteikums - Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Eurozonai adresētais ieteikums (2015/3020(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000152/2015) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu, ievadot debates.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupas priekšsēdētājs).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Roberto Gualtieri izvērsa jautājumu.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Gérard Deprez, reaģējot uz iepriekšējā runātāja teikto, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgi Pirinski, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem.

Uzstājās Esther de Lange, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, un Jakob von Weizsäcker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen un Cora van Nieuwenhuizen.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova un Burkhard Balz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā – par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.8. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika