Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2936(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Dezbateri :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.8

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg

3. Recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și monetare a UE (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Recomandare pentru zona euro (2015/3020(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2015) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a prezenta dezbaterea.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem (președintele Eurogrupului).

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Roberto Gualtieri a dezvoltat întrebarea.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, privind intervenția vorbitorului de dinaintea sa, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgi Pirinski, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem.

Au intervenit: Esther de Lange, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pervenche Berès, și Jakob von Weizsäcker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen și Cora van Nieuwenhuizen.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova și Burkhard Balz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly și Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, referitoare la finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 17.12.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate