Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Rozpravy :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.8

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg

3. Odporúčanie eurozóny - Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Odporúčanie eurozóny (2015/3020(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2015), ktorú položil Roberto Gualtieri v mene výboru ECON pre Komisiu: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Predseda predniesol stručné vyhlásenie a uviedol tak rozpravu.

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem (predseda euroskupiny).

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Gérard Deprez k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgi Pirinski, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec,

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès a Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer.

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen a Cora van Nieuwenhuizen.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova a Burkhard Balz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia