Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2238(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.13. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου [2015/2238(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0436)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου