Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2298(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0362/2015

Ingediende teksten :

A8-0362/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0438

Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg

4.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0438)

Juridische mededeling - Privacybeleid