Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2298(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0362/2015

Predkladané texty :

A8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0438

Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg

4.15. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0438)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia