Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0089(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0440

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.17. Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

( Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0440)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου