Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0809(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0351/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0351/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.20. Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)

Έκθεση για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0443)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0443)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου