Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Έκθεση Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei και Stanislav Polčák

Έκθεση Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin και Stanislav Polčák

Έκθεση Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling και Marian Harkin

Έκθεση Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου