Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Betänkande Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei och Stanislav Polčák

Betänkande Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin och Stanislav Polčák

Betänkande Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling och Marian Harkin

Betänkande Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Betänkande Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy