Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras

8. Patvirtintas sprendimas dėl sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinio (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Patvirtintas sprendimas dėl sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinio (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar), Tomáš Zdechovský (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Michał Marusik, kuris į jį atsakė), Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge (atsisakė atsakyti į Gianluca Buonanno mėlynosios kortelės klausimą), Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Lundgren), Cecilia Wikström dėl Peter Lundgren kalbos ir Tomáš Zdechovský.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Carlos Coelho ir Salvatore Domenico Pogliese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor ir Miltiadis Kyrkos.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika