Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 15. december 2015 - Strasbourg

8. Sklep, sprejet glede svežnja o evropski mejni in obalni straži (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sklep, sprejet glede svežnja o evropski mejni in obalni straži (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Monika Hohlmeier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Michał Marusik, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Lundgren, Cecilia Wikström, o izjavi, ki jo je podal Peter Lundgren, in Tomáš Zdechovský.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Carlos Coelho in Salvatore Domenico Pogliese.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor in Miltiadis Kyrkos.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov