Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

8. Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, ställde en fråga ("blått kort") till Michał Marusik, som besvarade den, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, som avböjde att besvara frågan "blått kort" från Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Lundgren, Cecilia Wikström, om Peter Lundgrens inlägg, och Tomáš Zdechovský.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Carlos Coelho och Salvatore Domenico Pogliese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor och Miltiadis Kyrkos.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy